Netreba zabúdať, že samotná ochrana pred počítačovým vírusom je jednoduchšia a aj lacnejšia ako následné liečenie či záchrana a obnova dôsledkov jeho činnosti. Doporučené je zabezpečenie na viacerých úrovniach: Fyzický prístup len povolaných osôb k častiam počítačového systému. Používajú sa bezpečnostné prvky pridelením rozdielnych práv zamestnancom, elektronické zámky, autorizačné systémy chránené heslami, čipovými kartami, autentizačné systémy na snímanie otlačkov prstov, očnej dúhovky, rozpoznania hlasu a podobne. Zabezpečenie počítačového systému pred útokom hackerov, škodlivých programov (vírusy, červy, trójske kone, spyware, adware…). Ako aj zaškolenie zamestnancov, aby sa správali v súlade s počítačovou bezpečnosťou. Zabezpečenie informácií bezpečným zálohovaní dát, ktoré má byť vytvorené tak, aby ju neohrozil útočník ani prírodná živelná pohroma (požiar, záplavy …). Zálohované dáta chrániť proti neoprávnenej manipulácii, napr. šifrovaním.

Ako sa chrániť

Správaním

– prevencia, pravidelné zálohovanie, nepoužívať programy z neoverených zdrojov či neznáme a neskontrolované programy bez vykonanie kontroly na prítomnosť vírusov

Hardverová ochrana

– zabezpečenie technickými prostriedkami. Realizované pomocou rozširujúcej karty, ktorá obsahuje pamäť ROM sa špeciálnym softvérom. Prístup k počítaču je pomocou šifrovaného hesla, užívatelia majú rôzne prístupové práva (napríklad pre pevné disky a diskety je možné nastaviť práva (len čítanie, zápis apod.)

Softverová ochrana

- používať antivírusový program alebo systém, prípadne firewall
1. Prevencia pred stratou údajov a programov pravidelne vykonávaním zálohovaním.
2. Využívať aktívny antivírusový systém, ktorý monitoruje všetky činnosti a súbory počítača.
3. Používať aktuálne databázové súbory (pravidelne aktualizovať databázu vírusov) aby bol schopný nájsť, rozpoznať a odstrániť aj najnovšie vírusy.
4. Mať nainštalované bezpečnostné záplaty operačného systému a jednotlivých programov. (Pokusy ukázali, že ak pripojíte novo nainštalovaný počítač s Windows, ktorý nie je ošetrený príslušnými bezpečnostnými záplatami a chránený antivírusovým programom, do internetu, môže byť do dvadsiatich minút spoľahlivo infikovaný škodlivým kódom).
5. Kontrolovať integritu spúšťateľných súborov, či sa nemení veľkosť alebo obsah.
6. Prinesené a nové programy a súbory kontrolovať antivírusovým programom. Kontrolovať nielen EXE súbory, pretože infikované môžu byť aj dokumenty (napr. MS Word a Excel), alebo obsah skomprimovaného súboru.
7. Neotvárať prílohy emailov bez kontroly a hlavne, keď ich neočakávame. Pred otvorením prílohy (hlavne typu EXE, COM, BAT, VBS, SRC ako aj DOC a XLS) si ich uložte na disk a hlavne skontrolujte antivírusovým programom. Pozor, aký typ súboru otvárate, súbor môže vypadať ako obrázok (napr. foto.jpg), ale pretože máte v počítači nastavené nezobrazovanie prípon, súbor môže v skutočnosti byť vírus! !! (foto.jpg.vbs, foto.jpg.scr a pod.). Pozor hlavne na súbory s rozšírením EXE a COM z neznámych aj známych emailových adries.
8. Nenavštevovať nedôveryhodné Internetové www stránky.