Použitá literatúra

BAUDIŠ P., Makroviry, Alwil Software, 1997

DŽUBÁK J., www.hoax.cz, 2001

DANILÁK M., Svet počítačových vírusov, Grada, 1992

Kolektiv autorov, Moderní počitačové víry, Computer Press, 2001